Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tečaj SPSS

TEČAJ STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV

 OPIS TEČAJA:

Na tečaju se boste naučili vse, kar morate vedeti za samostojno uporabo statističnih metod in obvladovanje uporabe programa za statistično obdelavo podatkov za dokončanje vaših diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. Naučili se boste:

– kako podatke vnesti in analizirati v programu PSPP ali SPSS,

– kako izbrati najustreznejšo statistično metodo za vaše podatke in

– kako dobljene rezultate interpretirate.

Usposabljanje o metodah statistične obdelave podatkov zajema kratke teoretične osnove, ki so nujne za samostojno obvladovanje izvedbe analiz, ter poglobljeni praktični del, z vodenimi koraki uporabe programa za statistično obdelavo podatkov, s katerim se udeleženci naučite izvesti prave metode glede na lastne podatke iz raziskave. Po izračunu rezultatov sledi usposabljanje, kako dobljene rezultate interpretirati. Udeleženci lahko na usposabljanje prinesete tudi svoje primere, hipoteze, anketne vprašalnike in podatke. Tako boste skupaj s predavateljico, izkušeno metodologinjo, dobili tudi konkretne napotke, kako razrešiti nastale statistične probleme.

VSEBINA:

  • 3. julij 2015: Vnos podatkov v program PSPP ali SPSS, izračuni univariatnih in deskriptivnih statistik (odstotki, povprečja, standardni odkloni, koeficienti asimetrije, sploščenosti, izris grafov). Osnove postavljanja hipotez in izbor primernih metod. Test zanesljivosti in normalne porazdelitve, rekodiranje, izračuni novih spremenljivk.
  • 4. julij 2015: Hi-kvadrat test in kontingenčne tabele, uvod v bivariatne analize, testi povezanosti (Pearsonov in Spearmanov test korelacije).
  • 10. julij 2015: Bivariatne analize: testi razlik (t-test za neodvisna vzorca, t-test za odvisna vzorca, parni t-test, enosmerna analiza variance) in njihove neparametrične različice.
  • 11. julij 2015: Multivariatna linearna regresija.

* Podrobnejši program usposabljanja po dnevih in urah si lahko ogledate tukaj.

 

ČAS IZVEDBE: Ob petkih od 16.00 do 20.00 in sobotah od 9.30 do 16.30 ure.

KRAJ: Vojkova 63, 1000 Ljubljana

* 30 % popust se upošteva zgolj ob 100 % plačilu kotizacije do 31. 5. 2015.

** Na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost DDV ni obračunan. 

 

GRADIVO: Na tečaju prejmete strokovno gradivo, ki vam bo v pomoč pri samostojnem delu.

 

OPREMA: Udeleženci potrebujete svoj prenosni računalnik, na katerem imate že nameščen program za statistično obdelavo podatkov:

–        SPSS – lahko si namestite brezplačno testno različico (http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/downloads.html) ali

–        PSPP – odprtokodni, brezplačni program (https://www.gnu.org/software/pspp/get.html).

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja je 3.

Tečaj se izvaja v manjših skupinah, do največ 10 udeležencev, da je prejeto znanje res poglobljeno in uporabno. V primeru večjega zanimanja razpišemo novi termin.

 

PLAČILO: Plačilo kotizacije je najpozneje 10 dni pred začetkom seminarja na TRR.

 

PRIJAVE: Za prijave in vsa dodatna pojasnila smo dostopni prek elektronskega naslova: info@eu-clip.si.

 


Če ne veste, katere vsebine potrebujete za vaše delo, nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali izbrati tisto vsebino, ki bo za vas najbolj ustrezna.

 

 

 

 

prevajanje, prevod, angleščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, poljščina, ruščina, srbščina, španščina, angleški, češki, francoski, hrvaški, italijanski, madžarski, makedonski, nemški, poljski, ruski, srbski, španski, prepis, cd, dvd, diktafoni, mp3, posneti mediji, posnetih medijev, tipkanje, lektura slovenskih besedil, lektura tujih besedil, lektura prevodov, slogovna korekcija, terminološki popravki, pomenska korekcija, lektoriranje, vse za diplomo, tehnična ureditev, po zahtevah fakultete, obdelava, anketni vprašalnik, anketnih vprašalnikov, analiza, prevod povzetka, vezava, diploma, diplomska naloga, diplomsko delo, magistrska naloga, magistrsko delo, univerza, fakulteta, fakulteta za management, doktorska disertacija, povzetek, diplome, diplomske naloge, magistrske naloge, lektoriranje cenik, lektoriranje diplomskih nalog forum, lektoriranje forum, lektoriranje diplomskih nalog, najcenejše lektoriranje, lektoriranje diplomskih nalog cena, lektoriranje diplomskih nalog ugodno, lektoriranje diplome