Paste your Google Webmaster Tools verification code here Center za lektoriranje in prevajanje

Vse na enem mestu!

Lektoriranje, prevajanje, prepisi in vse potrebno za diplomo kakovostno ter po izjemno ugodnih cenah!

Pišite nam

NOVO! TEČAJ SPSS! NEVERJETNO UGODNA CENA!

TEČAJ STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV

 

OPIS TEČAJA:

Na tečaju se boste naučili vse, kar morate vedeti za samostojno uporabo statističnih metod in obvladovanje uporabe programa za statistično obdelavo podatkov za dokončanje vaših diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij. Naučili se boste:

– kako podatke vnesti in analizirati v programu PSPP ali SPSS,

– kako izbrati najustreznejšo statistično metodo za vaše podatke in

– kako dobljene rezultate interpretirate.

Usposabljanje o metodah statistične obdelave podatkov zajema kratke teoretične osnove, ki so nujne za samostojno obvladovanje izvedbe analiz, ter poglobljeni praktični del z vodenimi koraki uporabe programa za statistično obdelavo podatkov, s katerim se udeleženci naučite izvesti prave metode glede na lastne podatke iz raziskave. Po izračunu rezultatov sledi usposabljanje, kako interpretirati dobljene rezultate.

 

VSEBINA:       

1. dan: Vnos podatkov v program PSPP ali SPSS, izračuni univariatnih in deskriptivnih statistik (odstotki, povprečja, standardni odkloni, koeficienti asimetrije, sploščenosti, izris grafov …), test zanesljivosti, normalne porazdelitve, rekodiranje, izračuni novih spremenljivk, hi-kvadrat test in kontingenčne tabele.

2. dan: Bivariatne analize: testi povezanosti (Pearsonov in Spearmanov test korelacije), testi razlik (t-testi, enosmerna analiza variance) in Multivariatna linearna regresija.

 

GRADIVO: Na tečaju prejmete strokovno gradivo, ki vam bo v pomoč pri samostojnem delu.

 

OPREMA: Udeleženci potrebujete svoj prenosni računalnik, na katerem imate že nameščen program za statistično obdelavo podatkov:

–        SPSS – lahko si namestite brezplačno testno verzijo (http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/downloads.html) ali

–        PSPP – odprtokodni, brezplačen program (https://www.gnu.org/software/pspp/get.html).

 

ČAS IZVEDBE: petek, 9. januar 2015, od 9.00 do 18.00 (8 ur) in sobota, 10. januar 2015, od 9.00 do 18.00 (8 ur).

 

LOKACIJA STORITVE: Vojkova 63, 1000 Ljubljana

POTRDILO: Z udeležbo na seminarju boste pridobili tudi Potrdilo o usposabljanju.

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Minimalno število udeležencev za izvedbo tečaja: 3. Tečaj se izvaja v manjših skupinah do max 10 udeležencev, da je prejeto znanje zares poglobljeno in uporabno. V primeru večjega zanimanja, razpišemo novi termin.

 

CENA:  199 eur/osebo* (za 2 dni, 16 ur tečaja)

* Na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost DDV ni obračunan. 

PLAČILO: Plačilo kotizacije najpozneje 3 dni pred začetkom seminarja na TRR.

prevajanje, prevod, angleščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, poljščina, ruščina, srbščina, španščina, angleški, češki, francoski, hrvaški, italijanski, madžarski, makedonski, nemški, poljski, ruski, srbski, španski, prepis, cd, dvd, diktafoni, mp3, posneti mediji, posnetih medijev, tipkanje, lektura slovenskih besedil, lektura tujih besedil, lektura prevodov, slogovna korekcija, terminološki popravki, pomenska korekcija, lektoriranje, vse za diplomo, tehnična ureditev, po zahtevah fakultete, obdelava, anketni vprašalnik, anketnih vprašalnikov, analiza, prevod povzetka, vezava, diploma, diplomska naloga, diplomsko delo, magistrska naloga, magistrsko delo, univerza, fakulteta, fakulteta za management, doktorska disertacija, povzetek, diplome, diplomske naloge, magistrske naloge, lektoriranje cenik, lektoriranje diplomskih nalog forum, lektoriranje forum, lektoriranje diplomskih nalog, najcenejše lektoriranje, lektoriranje diplomskih nalog cena, lektoriranje diplomskih nalog ugodno, lektoriranje diplome